POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej “ Umowa”) należy stosować w odniesieniu do wszelkich Zamówień składanych na Produkty dostępne na stronie sklepu internetowego pod adresem store.eventhalia.com (zwanej dalej  „ Strona”) oraz zatwierdzonych przez K&M Iniciatives Turístiques, S.L. ( zwane dalej „ Eventhalia”). Potwierdzenie Zamówienia, zgodnie z procedurą składania Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

REJESTRACJA I AUTORYZACJE

K&M Iniciatives Turístiques, S.L., jest partnerem biznesowym firmy  Eventahlia, której zastrzeżony znak towarowy jest zarejestrowany w Księstwie Andory. K&M Iniciatives Turístiques, S.L. jest firmą zarejestrowaną w rejestrach Ministerstwa Finansów oraz Terytorium Księstwa Andory pod numerem 13477, Llibre S-189, Foli 371-380, oraz w Rejestrze Handlowym i Przemysłowym Andory pod numerem 922609H. K&M Iniciatives Turístiques, S.L. posiada Numer Identyfikacji Podatkowej L-708630-H; adres siedziby to Crta. Feixes 37, AD400 Arinsal, Księstwo Andory. Kontakt z firmą Eventhalia jest możliwy poprzez adres mailowy info@eventhalia.com. K&M Iniciatives Turístiques, S.L. jest wyłącznym właścicielem strony store.eventhalia.com

ZAKRES OGÓLNYCH WARUNKÓW

W przypadku akceptacji złożonego przez Państwo Zamówienia firma Eventhalia dostarczy Państwu produkty oraz usługi określone w złożonym Zamówieniu (“Produkt”) zgodnie z ogólnymi warunkami niniejszej Umowy wraz z jej załącznikami. Akceptacja danego Zamówienia złożonego przez Państwa przez firmę Eventhalia będzie ograniczona wyłącznie do postanowień ogólnych warunków niniejszej Umowy. Szczegóły dotyczące Produktu (takie jak osoby podróżujące, liczba osób, cena, specyfikacja produktu) są określone w odpowiednim formularzu Zlecenia.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Zakup Produktów reklamowanych przez firmę Eventhalia poprzez stronę sklepu internetowego store.eventhalia.com odbywa się poprzez umieszczanie Produktów w Koszyku Zakupów oraz poprzez przejście przez proces Checkout, podawszy uprzednio informacje dot. płatności, wybrawszy metodę płatności, wyraziwszy zgodę na ogólne warunki niniejszej Umowy oraz zakończywszy proces kupna poprzez kliknięcie na przycisk Zatwierdź Zamówienie. Płatności dokonywane są przez Państwa zgodnie z warunkami Zamówienia na Produkty dostarczane przez firmę Eventhalia w ramach niniejszej Umowy. Poprzez kliknięcie przycisku Potwierdź Zamówienie podejmujecie Państwo nieodwracalne zobowiązanie do kupna w ramach tychże Warunków.

Płatności za Produkty po otrzymaniu potwierdzenia złożenia Zamówienia można dokonać na dwa sposoby: mogą Państwo podać dane karty kredytowej podczas procesu Checkout lub też mogą Państwo dokonać przelewu pieniężnego na konto bankowe, którego dane są udostępniane w czasie procesu Checkout, w przeciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

WALUTA

Na stronie podawane są ceny w różnych walutach, jednak podstawową walutą jest Euro, a więc ceny Produktu mogą ulec zmianie w zależności od różnic kursów w danym momencie. Płatności księgowane są w Euro a przelewy winny być także dokonywane w walucie Euro

PŁATNOŚCI KARTĄ KREDYTOWĄ

Poprzez kliknięcie na Zatwierdź Zamówienie w czasie procesu Checkout nieodwracalnie upoważniają Państwo firmę Eventhalia do pobrania z wskazanej karty kredytowej kwoty za Produkty umieszczone w Koszyku Zakupów, które Państwo zamawiają. Potwierdzają Państwo tym samym fakt bycia właścicielem karty kredytowej oraz bycie upoważnionym do jej użytkowania w granicach limitów wyznaczonych Państwu przez Państwa bank.

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM BANKOWYM

Poprzez kliknięcie na Zatwierdź Zamówienie w czasie procesu Checkout zobowiązują się Państwo nieodwracalnie do kupna Produktów umieszczonych w Koszyku Zakupów oraz do dokonania płatności w określonym okresie czasu. Płatności za pośrednictwem przelewu elektronicznego winny być dokonywane na zasadzie partycypowania w kosztach. Firma Eventhalia potwierdzi Państwa rezerwację dopiero po wpłynięciu  płatności na konto bankowe firmy i jej zaksięgowaniu, co standardowo może zająć do 3 dni roboczych w przypadku przelewów międzynarodowych. Zalecamy Państwu przesyłanie firmie Eventhalia potwierdzenia wykonania przelewu wraz z numerem rezerwacji na adres info@eventhalia.com.

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

Firma Eventhalia potwierdzi Państwa Zamówienie w ciągu 24 godzin od otrzymania płatności oraz zaksięgowania jej na koncie lub otrzymania płatności za pomocą karty kredytowej. Wraz z potwierdzeniem zamówienia otrzymacie Państwo elektroniczną wersję faktury za zakupione Produkty, oraz odpowiednie vouchery oraz e-bilety.

PODATEK OD SPRZEDAŻY

Wszystkie ceny zawierają Andorski Podatek od Sprzedaży IGI (Impost General Indirecte) zgodnie z paragrafem 43.1.b Prawa IGI 11/2012 Księstwa Andory z 21 czerwca 2012 r.

WYPRZEDANIE PRODUKTU

Od momentu złożenia Zamówienia oraz otrzymania płatności, lub też udanej transakcji za pomocą karty kredytowej dostępność Produktów zawartych w Zamówieniu może ulec zmniejszeniu lub ograniczeniu w niektórych lub wszystkich wskazanych terminach. W takim wypadku firma Eventhalia skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia alternatywnych rozwiązań lub też będą Państwo uprawnieni do pełnego zwrotu poniesionej płatności. Wszystkie Produkty prezentowane na stronie internetowej są objęte warunkiem dostępności towaru a ich dostępność nie jest gwarantowana aż do momentu otrzymania od Państwa pełnej płatności.

REZERWACJE GRUPOWE

Należy skonsultować z firmą Eventhalia Zamówienia składane dla 25 lub więcej osób przed ich złożeniem, gdyż mogą one podlegać potencjalnym zniżkom grupowym oraz dogodniejszym rozwiązaniom transportowym ( dostosowane godziny odbioru oraz inne warunki).

ALTERNATYWNE KONFIGURACJE PRODUKTU

Alternatywne daty podróży, czasu trwania oraz lotniska odlotu są dostępne na zapytanie. Możemy również dostarczyć Państwu konfiguracje dostosowane do potrzeb klienta, jeśli szukacie Państwo określonego ułożenia pokoi lub specjalnych rabatów dla towarzyszy, którzy nie jeżdżą na nartach i nie muszą wykupywać ski pass-ów.

REZYDENT

Zgodnie ze szczegółami znajdującymi się w Opisie Produktu, firma Eventhalia może zapewnić Państwu rezydenta, który będzie przez 24/7 asystował Państwu w razie potrzeby, zgodnie z zakupionym Produktem. Rezydent jest dostęny w języku zakupionego Produktu (angielski, polski, niemiecki lub hiszpański). W razie konieczności uzyskania pomocy w innym języku, należy skontaktować się wcześniej z nami przed złożeniem Zamówienia.  

SPOTKANIE POWITALNE

W produktach, które obejmują Spotkanie Powitalne, rezydent zorganizuje takie Spotkanie dla wszystkich przyjeżdżających gości w określonym czasie po przyjeździe, zazwyczaj rano. Otrzymacie Państwo wyjaśnienie co do obiektów hotelu, obszaru i zajęć opcjonalnych, oraz wycieczek. Rezydent pomoże Państwu także w realizacji specjalnych przedsięwzięć.

ANULACJE/ZMIANA NAZWISKA

O ile nie określono inaczej w opisie Produktu, zastosowanie mają następujące warunki anulowania. Usilnie zalecamy, abyście Państwo wykupili ubezpieczenie od anulowania przy Państwa Zamówieniu. Firma Eventhalia oferuje wszechstronne Ubezpieczenie od Anulowania i Ubezpieczenie Podróży w ramach specjalnych punktów na stronie internetowej, które możecie Państwo zarezerwować w chwili Składania Zamówienia dodając ubezpieczenie do swojego Koszyka Zakupów lub później na prośbę.

Loty nie podlegają zwrotowi, a zmiany nie są dozwolone. Wszystkie inne usługi ujęte w Państwa produkcie mogą zostać zmodyfikowane/anulowane zgodnie z następującymi opłatami naliczonymi na podstawie opłat Produktu bez lotu:

16 dni przed rozpoczęciem podróży lub mniej, 15% opłaty za anulowanie.

12 dni przed rozpoczęciem podróży lub mniej, 25% opłaty za anulowanie.

5 dni przed rozpoczęciem podróży lub mniej, 50% opłaty za anulowanie.

2 dni przed rozpoczęciem podróży lub mniej, brak zwrotu.

W sezonie głównym 25.12 – 11.01 zastosowanie mają specjalne warunki anulacji:

30 dni przed rozpoczęciem podróży lub mniej, 50% opłaty za anulowanie.

15 dni przed rozpoczęciem podróży lub mniej, brak zwrotu.

Zmiany nazwiska są możliwe na zapytanie do 5 dni przed rozpoczęciem podróży lub wcześniej, z wyjątkiem lotów, w przypadku których zmiany nazwiska nie są akceptowane. Zmiany hotelu mogą być możliwe na zapytanie, wtedy zastosowanie mają opłaty za anulacje/przebukowania.

TRANSFERY

Transfer z Lotniska Barcelona El Prat lub Hotelu w Barcelonie do hotelu Andorra oraz z powrotem o ustalonych porach. Nasz lokalny przedstawiciel odbierze Państwa w chwili przybycia z lotniska w hali przylotów i odprowadzi Państwa do platformy autobusowej. Pojazdy transferowe zależą od rezerwacji w dniu i wybranej godzinie i obsługiwane są wspólnie z innymi gośćmi Eventhalii. Należy poinformować Eventhalię podczas procesu Składania Zamówienia lub jak najwcześniej po zakupie, jeśli wieziecie Państwo ponad-gabarytowy bagaż lub sprzęt narciarski. Spróbujemy zmniejszyć czas oczekiwania na lotnisku do minimum.  

PODARUNEK

Niektóre produkty zawierają mały typowy dla destynacji podarunek, który zostanie dostarczony w destynacji podczas Państwa pobytu.

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE

O ile nie określono inaczej, Produkty nie posiadają ubezpieczenia. Usilnie zalecamy wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego i medycznego przed rozpoczęciem podróży. Ubezpieczenie w podróży jest dostępne i można je wykupić poprzez dodanie go do Koszyka Zakupów oraz złożenie odpowiedniego Zamówienia, zgodnie z procesem Składania Zamówień. Ubezpieczenie podróżne jest określane w ramach ARAG, czołowego Ubezpieczyciela Europejskiego, mającego ugruntowaną pozycję od ponad 75 lat, który zapewnia możliwość wykupienia wszechstronnego ubezpieczenia od podróży oraz opieki zdrowotnej, która obejmuje opiekę w nagłych sytuacjach, oraz pomoc specjalistyczną, wcześniejszy powrót w przypadku żałoby oraz repatriację w przypadku wypadku lub zgonu, rekonwalescencję w hotelu oraz odszkodowanie za kradzież lub szkody spowodowane utratą bagażu oraz sprzętu narciarskiego do kwoty limitowej, o ile inaczej nie podano w szczegółach Produktu. Należy przeczytać wszelkie dane względem danego ryzyka, przed zakupem Produktu.

UBEZPIECZENIE OD ANULACJI

O ile nie określono inaczej, Produkty nie mają ubezpieczenia. Ubezpieczenia od anulacji jest dostępne i można je wykupić poprzez dodanie go do Koszyka Zakupów oraz złożenie odpowiedniego Zamówienia, zgodnie z procesem Składania Zamówień. Ubezpieczenie od anulacji jest określane w ramach ARAG, czołowego Ubezpieczyciela Europejskiego, mającego ugruntowaną pozycję od ponad 75 lat, który zapewnia ubezpieczenie względem przedwczesnego anulowania podróży lub zakupionego Produktu, w ramach takich przypadków jak choroba lub wypadek.

UBEZPIECZENIE BIZNESOWE/UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Eventhalia opiera się na ubezpieczeniu od odpowiedzialności zapewnianym przez FIATC Seguros przy maksymalnym ryzyku maksymalnie do kwoty €450.762,00, które obejmuje odpowiedzialność oraz wypadki. FIATC to drugie co do wielkości towarzystwo ubezpieczeniowe w Hiszpanii i pierwsze w Katalonii, jeśli chodzi o wielkość składki.

ODWIEDZANE KRAJE I WIZY

Państwa obowiązkiem jest uzyskanie koniecznej wizy wjazdowej do każdego odwiedzanego kraju z zakupionym Produktem – możemy pomóc w tym procesie na Państwa życzenie za dodatkową opłatą.  

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku, Eventhalia nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe, specjalne, pośrednie, wtórne lub odszkodowawcze a wszelkie zobowiązania w ramach tej Umowy lub zgodnie z obowiązującym prawem, zostaną ograniczone do całkowitej wartości Zamówienia, względem faktury, na podstawie której wysunięte zostało roszczenie. 

SIŁA WYŻSZA

Eventhalia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu niniejszej Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie wynika z przypadków losowych, wojny, zamieszek, zakłóceń, działań rządu lub rozporządzeń, strajków, przestojów, strajków w pracy, ataków komputerowych lub wrogich, warunków pogodowych lub z innych przyczyn, za które Eventhalia nie ponosi odpowiedzialności.

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Eventhalia będzie przestrzegała prawa Andory mającego zastosowanie niniejszym. 

PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

Niniejsze Zamówienie oraz Umowa podlegają prawu Księstwa Andory.

MOC OBOWIĄZYWANIA

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Zamówienia niniejszej Umowy zostanie orzeczone przez trybunał właściwej jurysdykcji, za sprzeczne z prawem, pozostałe postanowienia Zamówienia i Umowy pozostają w mocy.

CAŁKOWITE POROZUMIENIE

Zamówienie, Umowa i postanowienia zawarte w ofercie wydanej przez Eventhalię oraz jakiegokolwiek Państwa zamówienie, określają całkowite porozumienie pomiędzy stronami co do przedmiotu Umowy i zastępują wszystkie uprzednie postanowienia, umowy, porozumienia jakiegokolwiek rodzaju. Żadna propozycja, zamówienie zakupu, potwierdzenie zakupu, potwierdzenie, lub inny dokument dostarczony przez Stronę drugiej stronie, warunki użytkowania lub podobne zgody lub zatwierdzenia określone jako przesłanki wstępne do interfejsu elektronicznego lub wykorzystania związanego z Produktem, nie zostanie uznana za zmianę warunków. Żadna strona nie będzie związana żadnymi warunkami, rękojmiami, definicjami lub oświadczeniami innymi niż jest to wyraźnie określone w Zamówieniu lub Umowie lub, jakie mogą być określone i podpisane przez stronę. W przypadku jakiejkolwiek dwuznaczności lub sprzeczności pomiędzy warunkami zawartymi w niniejszej Umowie, a warunkami zawartymi w niniejszym Zamówieniu, warunki Umowy przeważają, o ile Strony nie określą inaczej w takim Zamówieniu, że poszczególne postanowienie w Umowie zostanie zmienione, w którym to przypadku Umowa zostanie zmieniona, ale tylko w odniesieniu do takiego Zamówienia. Zamówienie lub Umowa nie mogą zostać zmienione, uzupełnione, zmodyfikowane, z wyjątkiem Umowy na piśmie podpisanej przez strony.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie 2021 Eventhalii, wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały widniejące na www.eventhalia.com lub store.eventhalia.com web nie mogą być powielane, ani przechowywane bez uprzedniej, pisemnej zgody publikującego, zgodnie z Warunkami na Stronie.